Voorburggracht 425
1724 NZ OUDKARSPEL

st.maarten@atriumscholen.nl
Tel 0226-343131

Wie is Sint Maarten

Onze school is vernoemd naar een man die eigenlijk Martinus heette. Hij woonde heel lang geleden (316-400) in Hongarije en was soldaat. Iedereen noemde hem Sint-Maarten.

Het verhaal vertelt dat Sint-Maarten op een kille winterdag op zijn paard de stadspoort van Amiens naderde. Daar zag hij een bedelaar  zitten die vrijwel naakt was. Deze keek naar hem omhoog en smeekte om hulp. Geld had Sint-Maarten niet bij zich, maar hij nam zijn zwaard, deelde zijn rode soldatenmantel in tweeën en gaf de helft aan de bedelaar. Kort daarop zag hij in een droom Jezus die sprak:

“Martinus, je hebt Mij met je mantel gekleed”.

Hierdoor werd hij een voorbeeld voor velen. Een tijd lang leefde hij daarna als kluizenaar maar in 372 werd hij gekozen tot bisschop van Tours. Tot aan zijn dood in ongeveer 400 is hij bisschop gebleven. Zijn sterfdatum is 11 november. Deze datum wordt nu nog steeds gebruikt als feestdag, om Sint-Maarten te blijven herdenken.

Onze school dankt zijn naam aan hem en 11 november is voor de St. Maartenschool dan ook een belangrijke feestdag . Deze wordt gevierd met groot en klein. ‘Behulpzaamheid en ‘iets over hebben voor de ander’ staat op onze school altijd centraal maar tijdens deze dag komt de belangrijkheid hiervan nog eens extra tot uiting.

In de hal van de school hangt een tegeltableau met daarop Sint Maarten te paard die zijn mantel deelt met de arme bedelaar. Op de buitenmuur van de speelzaal hangt een plastiek van kinderen bij Sint Maarten te paard.

wbw--5729