Sint Maartenschool Voorburggracht 425 1724 NZ OUDKARSPEL st.maarten@atriumscholen.nl

tel 0226-343131

Wie is Sint Maarten

WIE WAS SINT MAARTEN?
geboren in 316 gestorven op 11 november 397
St. Maartenfeest – feestdag
Sint Maarten heette eigenlijk Martinus en hij werd in 316 geboren in Pannonië in Hongarije. Als achttienjarige soldaat werd hij gedoopt toen hij in Gallië was.
Het verhaal vertelt dat hij op een kille winterdag te paard de stadspoort van Amiens naderde, waar hij een bedelaar zag zitten die vrijwel naakt was. Deze keek naar hem omhoog en smeekte om een aalmoes. Geld had Martinus niet bij zich, maar hij nam zijn zwaard, deelde zijn rode soldatenmantel in tweeën en gaf de helft aan de bedelaar. Kort daarop zag hij in een droom Jezus die sprak:
“Martinus, je hebt Mij met je mantel gekleed”.
Een tijd lang leefde Martinus vervolgens als kluizenaar op het eiland Gallinara, maar in 372 werd hij gekozen tot bisschop van Tours. Tot aan zijn dood in ongeveer 400 is hij bisschop gebleven. Zijn sterfdatum is 11 november en vandaar dat in vele streken van ons land op deze dag het St. Maartenfeest wordt gevierd.
Vele kerken zijn naar hem vernoemd, zoals de Martinikerk in Groningen en de Maartenskerk, alias de Dom, in Utrecht. Ook de Allemanskerk hier in Oudkarspel was vroeger naar Sint Maarten vernoemd. Sint Maarten was de beschermheilige van Oudkarspel. Aan hem dankt de school zijn naam en 11 november is voor de St. Maartenschool dan ook een belangrijke feestdag.
In de hal van de school hangt een tegeltableau met daarop Sint Maarten te paard die zijn mantel deelt met de arme bedelaar.
Op de buitenmuur van de speelzaal hangt een plastiek van kinderen bij Sint Maarten te paard.
wbw--5729