Voorburggracht 425
1724 NZ OUDKARSPEL

st.maarten@atriumscholen.nl
Tel 0226-343131

Rapportage tevredenheidsenquête

In januari-februari 2018 zijn alle ouders en leerlingen van de St. Maartenschool gevraagd om een tevredenheidsenquête in te vullen. Hiervoor is gebruik gemaakt van het instrument Werken met Kwaliteitskaarten voor het Primair Onderwijs (WMKPO). De uitkomsten van beide enquêtes zijn met het team en MR besproken. De conclusies en bijbehorende acties zijn verwerkt in een eindrapportage die u via onderstaande link kunt inzien.

rapportage WMKPO Sint Maartenschool 2018