Voorburggracht 425
1724 NZ OUDKARSPEL

st.maarten@atriumscholen.nl
Tel 0226-343131

Oudervereniging

Katholieke Oudervereniging van de Sint Maartenschool

Het doel van de Oudervereniging is om de samenwerking en communicatie tussen ouders en de school te bevorderen.

De Oudervereniging bestaat uit een door de ouders gekozen groep. De Oudervereniging ondersteunt het team door hulp bij activiteiten, is een klankbord voor de school en MR, is spreekbuis voor andere ouders en treedt adviserend op.

Binnen de Oudervereniging zijn er verschillende werkgroepen. Zij zijn betrokken bij de organisatie van allerlei activiteiten binnen de school. (schoolreisje, schoolfotograaf, kledingactie, Sinterklaas, kamp, Kerst, musical- en afscheidsavond etc.).

Aan het begin van elk schooljaar kunnen ouders (m/v) zich opgeven om deel te nemen aan de ouderraad. Tussentijds aanmelden kan natuurlijk ook. Vele handen maken licht werk!

Als OV-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van uw kind. U bent nauw betrokken bij de school, u kunt meedoen en meepraten over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en het bestuur en u doet een schat aan ervaring op.

Om de diverse activiteiten op school te kunnen bekostigen wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd en zijn er inkomsten uit eigen acties. Deze is bedoeld om de activiteiten te kunnen bekostigen, welke niet door de overheid worden vergoed.

Het dagelijks bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris van de ouderraad. De vereniging is hiernaast aangevuld met de algemene leden.

De huidige bezetting (2018-2019) is:

– Erik Moerkerk: Voorzitter
– Judith Tromp: Penningmeester
– Léon Scholtes: Scecretariaat

Algemene leden:

  • Jurjen ten Berge
  • Mirelle Bos
  • Tamara Grotenbreg

Wij vergaderen ongeveer 9 keer per jaar en er is een jaarvergadering. Dit jaar heeft de jaarvergadering plaatsgevonden op  dinsdag 11 oktober 2016. Het goedgekeurde jaarverslag  2015-2016 en de notulen van de vergaderingen liggen ter inzage bij de directeur.

Alle vergaderingen zijn openbaar en worden bijgezeten door een afvaardiging van directie en team.

Is uw interesse gewekt? Of voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de Oudervereniging via dit email adres: ouderverenigingstmaartenschool@gmail.com

Erik Moerkerk

Voorzitter