Voorburggracht 425
1724 NZ OUDKARSPEL

st.maarten@atriumscholen.nl
Tel 0226-343131

Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?

Zoals de ondernemingsraad in het bedrijfsleven, heeft het onderwijs de  medezeggenschapsraad (=MR). De zes leden worden gekozen uit ouders en teamleden. De MR is de officiële schakel tussen enerzijds ouders en onderwijzend personeel en anderzijds het schoolbestuur. Gevraagd en ongevraagd kunnen zij advies geven aan het schoolbestuur. In een aantal gevallen heeft het schoolbestuur instemming nodig van de MR om ideeën en plannen doorgevoerd te krijgen. De vergaderingen van de MR kunnen worden bijgewoond.

Wat is de GMR?

De St. Maartenschool valt samen met de basisscholen Maria, De Duizend Eilanden, Paus Johannes, St. Joseph en De Koolvlet onder het bestuur van Stichting Atrium. Voor een goede samenwerking is er een gezamenlijke medezeggenschapsraad (=GMR), waarin van iedere school een ouder en een leerkracht zitting nemen. In deze raad komen zaken aan de orde, die alle zes de scholen betreffen.

Wie zitten er in de MR?

Oudergeleding:

  • Johan Barten
  • Barend Mathijs Degenkamp
  • Ruud Beemsterboer

Teamgeleding:               

  • Annemieke Schouten
  • Maaike Jonker (voorzitter)

DSCN5119

Hoe kunt u ons bereiken?

U kunt ons altijd op school benaderen met een vraag.

Ook kunt u mailen naar: mr.stmaarten@atriumscholen.nl