Voorburggracht 425
1724 NZ OUDKARSPEL

st.maarten@atriumscholen.nl
Tel 0226-343131

Onze missie en visie

 SAMEN GOED VOOR ELKAAR!

Onze kernwaarden

Passie

Kwaliteit

Vakmanschap

Ontwikkeling

Veiligheid

Verantwoordelijkheid

Continuïteit

 

Onze Visie

Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs altijd op basis van onze kernwaarden is ingericht. Zodanig, dat het onze kinderen helpt samen te leven en samen te werken in deze maatschappij. Wij bereiden de kinderen voor op de toekomst. Op een toekomst waarvan wij nog niet weten hoe die er uit gaat zien en welke talenten en kwaliteiten zij nodig zullen hebben. Elk kind is uniek en elk kind heeft talenten.

Wij hebben hoge verwachtingen van de kinderen en streven er naar om het beste uit onze kinderen te halen.

Wij willen kinderen vaardigheden meegeven rond samenwerking, communicatie, ICT-gebruik, creativiteit, kritisch denkvermogen en probleemoplossende vaardigheden. Wij vinden het ook belangrijk dat zij zich ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag en dat zij optimaal zijn betrokken bij hun eigen onderwijsleerproces.

Wij geloven dat ieder kind ertoe doet. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. De school is een instituut dat kinderen voorbereidt op de toekomst; op een positieve deelname aan de maatschappij.

Wij willen de kinderen een positieve kijk op zichzelf en de omgeving meegeven, omdat wij geloven dat dit de perspectieven van een mens vergroot. Dit kan alleen als wij een veilige omgeving creëren voor alle kinderen.

Door de kinderen zoveel mogelijk onderwijs op maat aan te bieden willen wij ervoor zorgen dat ieder kind zich, door de juiste aandacht, optimaal kan ontwikkelen en ontplooien. Naast de leerontwikkeling hebben wij ook aandacht voor de creatieve ontwikkeling van de kinderen.

Eigen verantwoordelijkheid maakt kinderen bewust van wat ze zelf doen en waarvoor ze het doen. Ze leren niet voor school maar voor hun eigen toekomst.

We willen, door het nauwgezet volgen van de ontwikkeling van de kinderen, het maximale uit het kind halen.