Voorburggracht 425
1724 NZ OUDKARSPEL

st.maarten@atriumscholen.nl
Tel 0226-343131

Groep 1-2 op de Sint Maartenschool

De kleutergroepen
We hebben momenteel twee kleutergroepen: de apen en de olifanten.  Het hangt per jaar van het aantal nieuw aangemelde kleuters af of het mogelijk is om een derde kleutergroep te formeren.

Het onderwijs aan kleuters op de Sint Maartenschool
De kinderen in groep 1/2 zijn altijd in beweging en nieuwsgierig naar de hun omringende wereld. Ze willen alles uitproberen, onderzoeken en ervaren. Het spel staat hierbij centraal . Binnen spelactiviteiten creëren kinderen kansen voor zichzelf waarin zij optimaal aan hun trekken komen. Ze verleggen hun grenzen, worden nieuwsgierig en verkennen met vertrouwen hun wereld. Van deze eigenschappen maken wij gebruik in ons onderwijsaanbod. Door te zorgen voor een rijke omgeving, met activiteiten die dicht bij de mogelijkheden van het kind liggen en met inhouden die aansluiten bij de dagelijkse werkelijkheid van het kind, willen wij de betrokkenheid van het kind vergroten.

Ons basisdoel is dat de kinderen zich optimaal ontwikkelen. Voorwaarden hiervoor zijn:
* Kinderen voelen zich veilig in de klas.
* Er is een prettige sfeer.
* Kinderen doen succeservaringen op.
* Het zelfvertrouwen van de kinderen groeit.
Als deze basis goed is, kan er gewerkt worden aan de doelen rond taal en lezen, rekenen, sociaal-/emotionele vaardigheden, motoriek en muziek. Deze doelen worden geselecteerd rond een betekenisvol thema, waar we zo’n 4 tot 6 weken mee werken.

Hoe werken we aan dit doel?
Tijdens de kringactiviteiten, de speel-/werktijd en het bewegingsonderwijs werken we bewust, en voor de kinderen soms onbewust, aan deze doelen. De leerkracht observeert, stimuleert en helpt het kind een stapje verder te komen.

Er zijn kringmomenten met groep 1 en 2 samen maar we werken ook veel met alleen groep 1 of alleen groep 2 in de kring. Op die manier kunnen we gerichter aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van groep 1 of groep 2. De andere groep werkt op dat moment zelfstandig aan tafel met een zelfstandige, gerichte betekenisvolle opdracht. Tijdens de speel-/werktijd is er veel ruimte voor het spel in de hoeken.  Zo is er een bouwhoek, een huishoek, een themahoek, een zand-watertafel, een rekenhoek, een lees-/luisterhoek, een schrijfhoek en een ontdekhoek. Ook aan tafel wordt gespeeld en gewerkt met onder andere knutselopdrachten, puzzels, klei, kralenplanken, constructie en allerlei ontwikkelingsmateriaal zoals taal-/en rekenspellen.

Wij als leerkracht begeleiden de kinderen tijdens het spel. We laten ze spelen, we lokken spel uit en we leren ze spelen. Onze begeleiding is afgestemd op de inbreng van de kinderen en de doelen die we voor ogen hebben.